backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Mājokļa galvojuma programmas aizdevuma izmaksas

Iedzīvotājiem

Par mājokļu galvojuma izsniegšanu ir noteikta vienreizēja maksa 2.5% apmērā no piešķirtās galvojuma summas. 

Papildus izmaksas var radīt galvojuma nosacījumu maiņa – tādā gadījumā tiek piemērota maksa 1% apmērā no atlikušās galvojuma summas.