FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 17F2D2490-335A-4991-AE5E-9488BF3BEF85backgroundLayer 1

Jautājumi un atbildes par Mājokļu garantiju programmas nosacījumiem

 Jautājums Atbilde
Kā jaunais speciālists var saņemt ALTUM garantiju mājokļa iegādei? Ja esi vecumā līdz 35 gadiem (ieskaitot), Tev ir iegūta augstākā vai vidējā profesionālā izglītība un vēlies savu mājokli, viss vienkārši: dodies uz banku, kurai noslēgts sadarbības līgums ar ALTUM (Swedbank, Luminor, SEB banka, Citadele un BlueOrange), banka izvērtēs Tavu gatavību uzņemties kredītsaistības un pieņems lēmumu par aizdevuma piešķiršanu. Ja Tev nav pietiekamu uzkrājumu pirmajai iemaksai, banka pati iesniegs garantijas pieteikumu ALTUM. Parasti bankas pirmā iemaksa ir aptuveni 20%, taču ar ALTUM garantiju to ir iespējams samazināt līdz 5%, ko ir ievērojami vieglāk iekrāt.
Kas var saņemt garantiju?

Ikviens, kas atbilst jaunā speciālista kritērijiem un uz kura vārda tiks reģistrēts nekustamais īpašums. Ja aizdevuma līgumā būs norādīti vairāki aizņēmēji, vismaz vienam no tiem jābūt jaunajam speciālistam un uz viņa vārda arī jābūt reģistrētam iegādātajam īpašumam.Piemēram, ja kopā ar dzīvesbiedru vēlies iegādāties mājokli, ņemot kopīgu aizdevumu,taču tikai viens no jums ir pabeidzis studijas, banka garantijas pieteikumā kā aizņēmēju norādīs to personu, kas studijas ir pabeigusi. Savukārt otra persona būs līdzaizņēmējs un to, vai šī persona ir jaunais speciālists, ALTUM nevērtēs.

Vai garantiju var saņemt, ja aizņēmējs nav Latvijas pilsonis?

Jā, jaunā speciālista garantiju mājokļa iegādei var izmantot ne tikai Latvijas pilsoņi. Jāatceras – ja izglītība iegūta ārzemēs, būs jāiesniedz arī izziņa, kādam Latvijas izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst vai ir pielīdzināms ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds.

Vai jaunajiem speciālistiem, lai pieteiktos ALTUM garantijai,  ir jāstrādā profesijā, kurā iegūta izglītība? Galvenais kritērijs jauno speciālistu gadījumā – iegūta vidējā profesionālā vai augstākā izglītība un aizņēmēja vecums līdz 35 gadiem ieskaitot. Nav kritērija, ka noteikti jāstrādā profesijā, kas atbilst iegūtajai izglītībai.
Vai ir jābūt sasniegtam noteiktam darba stāžam? Darba stāžs nav būtisks. Protams, visos gadījumos svarīgi ir atbilstoši ienākumi, kas ļauj droši uzņemties kredītsaistības. To izvērtēs banka, kurā iesniegsi aizdevuma pieteikumu.
Vai var saņemt vairāk par vienu ALTUM garantiju?  Garantiju iespējams saņemt vienu reizi. To paredz Ministru kabineta noteikumi.
Vai jaunais speciālists saņemto garantiju pēc kāda laika var nomainīt uz garantiju, kas paredzēta ģimenei ar bērniem?  Tā kā garantiju var saņemt vienu reizi, šāda maiņa nav iespējama.
Vai jaunais speciālists var izvēlēties – pirkt gatavu mājokli vai būvēt pašam? ALTUM garantija pieejama gan tiem aizdevumiem, kas piešķirti gatava mājokļa iegādei, gan tiem, kas paredzēti mājokļa būvniecībai. 
ALTUM garantija jaunajiem speciālistiem ir līdz 20% no aizdevuma summas. Kā zināt, cik lielu garantiju es varu saņemt? ALTUM garantija paredzēta gadījumam, ja jaunajam speciālistam ir stabili un pietiekami ienākumi, lai uzņemtos kredītsaistības, taču nav pietiekamu uzkrājumi pirmajai iemaksai. Pirmās iemaksas apmēru noteiks banka, un tas atkarīgs no mājokļa, kuru esi izvēlējies, no tā atrašanās vietas u.c.  Būtiski, ka pirmā iemaksa vismaz 5% apmērā Tev kā aizņēmējam noteikti būs jāmaksā, jo to paredz likums. 
Vai 5% pirmā iemaksa ir obligāta jebkurā gadījumā? Jā, pirmā iemaksa būs jāmaksā. Parasti bankas pirmā iemaksa ir aptuveni 20%, taču ar ALTUM garantiju to ir iespējams samazināt līdz 5%
Vai jaunie speciālisti var iegādāties mājokli, kas vēl ir būvniecības stadijā? Jā, tāda iespēja ir. Mūsu garantija paredzēta mājokļa iegādei vai būvniecībai. Nav ierobežojumu mājokļa gatavības stadijai. Ja banka pieņēmusi lēmumu piešķirt hipotekāro aizdevumu un iesniegusi mums garantijas pieteikumu, to izvērtēsim un lemsim par garantijas piešķiršanu. Katrai bankai ir sava kredītpolitika, atbilstoši kurai tā vērtē aizdevumu pieteikumus.
Vai var saņemt garantiju vēl pirms bankas aizdevuma piešķiršanas? Nē, tas nav iespējams. Lietu secība vienmēr ir šāda – vispirms bankas lēmums par aizdevumu, kam seko ALTUM lēmums par garantiju, ja banka iesniegusi atbilstošu pieteikumu. Proti, lai mēs varētu piešķirt garantiju, Tev vispirms ar hipotekārā aizdevuma pieteikumu jāiet uz banku. Banka to izvērtēs un pieņems lēmumu par aizdevuma piešķiršanu. Pēc tam, ja jaunajam speciālistam nav uzkrājumu pirmajai iemaksai, banka pati uz ALTUM atsūtīs pieteikumu.
Vai ar ALTUM garantiju var iegādāties dārza māju? Ministru kabineta noteikumi  nosaka, ka ALTUM garantija paredzēta dzīvojamās telpas iegādei. Noteikts arī, kādas ēkas atbilst dzīvojamās mājas statusam: ēka, kas nodota ekspluatācijā un saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja (precīza definīcija atrodama Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā). Ar ALTUM garantiju var saņemt aizdevumu arī mājokļa būvniecībai.
Uz kuru brīdi attiecas 35 gadu vecuma slieksnis – bankas pieteikuma iesniegšanu, mājokļa fizisku iegādes brīdi vai mājokļa nodošanu ekspluatācijā? Tev jābūt ne vairāk kā 35 gadus vecam (tātad, pirms 36. dzimšanas dienas) brīdī, kad banka iesniedz ALTUM garantijas pieteikumu. Tāpēc atceries, ka, kārtojot hipotekāro aizdevumu bankā, jāpārrunā arī dokumentu kārtošanas termiņi, lai banka pirms Tavas 36. dzimšanas dienas pagūst ALTUMiesniegt garantijas pieteikumu. 
Ja banka atteica, piemēram, 70 000 EUR aizdevumu, vai varu vērsties ar atkārtotu pieteikumu par 40 000 EUR aizdevumu?  Aizdevuma apjomu vērtē banka, savukārt ALTUMvērtē izglītības un vecuma kritērijus, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos. Ja banka noraidījusi noteiktas aizdevuma summas piešķiršanu, Tev ir iespēja turpināt sarunu ar banku par mazāka apjoma aizdevumu.
Vai garantiju var saņemt, ja aizņēmēja deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas? Jā, aizņēmēja deklarētā dzīvesvieta drīkst būt arī ārpus Latvijas. Lai saņemtu garantiju, jāiesniedz dokuments, kurā ir informācija par aizņēmēja deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi.

Kā tiek aprēķināta komisijas maksa par garantiju 4,8% apmērā no garantijas summas?

 

Ministru kabineta noteikumi jauno speciālistu garantijām nosaka divu veidu komisijas maksu:

  1. Komisiju par garantijas pieteikuma izskatīšanu (4,8% no piešķirtās garantijas summas). Ar šo komisijas maksu par pieteikuma izskatīšanu būsiet veicis apmaksu arī par pirmo aizdevuma gadu līdz papildus atbilstošā ceturkšņa pēdējai dienai.
  2. Ikgadēju maksu par garantijas izmantošanu (4,8% no atlikušās garantijas summas). Šie maksājumi tiks sadalīti ceturkšņa maksājumos un tie būs apmaksājami pirms katra nākamā ceturkšņa.

Ilustratīvs piemērs garantijai 10 000 EUR apmērā, kas piešķirta 2018. gada 23. aprīlī:

Komisijas maksa  par pieteikuma izskatīšanu ir 577,33 EUR = 10 000* (4.8%/360)*433 (433 dienas līdz 2019. gada 30. jūnijam). Apmaksātais periods šim rēķinam būs no 23.04.2018. līdz 30.06.2019. Ikgadējie maksājumi sāksies aizdevuma apmaksas otrajā gadā. Pirmā ceturkšņa rēķins būs 115,27 EUR = 9 500*(4.8%/360)*91. Apmaksātais periods būs no 01.07.2019. līdz 30.09.2019