backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt mājokļa garantiju

Iedzīvotājiem

Mājokļa garantiju var saņemt jaunais speciālists, kurš ir ieguvis vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, nepārsniedz 35 gadu vecumu un aizdevumu mājokļa iegādei vai būvniecībai noformē bankā, kura ir noslēgusi sadarbības līgumu ar ALTUM

Garantiju izsniedz

  • ja iesniegta iegūtas vidējās profesionālās vai augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (palīgmateriāls par izglītību pamatojošiem dokumentiem)
  • ja pretendenta deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republika
  • ja programmas ietvaros aizņēmējs nav saņēmis citu garantiju/ galvojumu dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai