backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Mājokļa garantiju programmas aizdevuma izmaksas

Par mājokļu garantijas pieteikuma izskatīšanu ir noteikta vienreizēja maksa 4.8% apmērā no piešķirtās garantijas summas (vienreizējā maksā iekļauta samaksa par pirmo aizdevuma gadu - rēķina periods ir 12 mēneši līdz atbilstošā ceturkšņa pēdējai dienai). 

Sākot ar otro gadu tiek piemērota ikgadējā maksa 4,8 % apmērā no atlikušās garantijas summas, tā tiek sadalīta vairākos maksājumos un apmaksājama pirms katra nākamā perioda (ceturkšņa).

KOMISIJAS MAKSA

Papildus izmaksas var radīt garantijas nosacījumu maiņa – tādā gadījumā tiek piemērota maksa 1% apmērā no atlikušās garantijas summas.