FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 17F2D2490-335A-4991-AE5E-9488BF3BEF85backgroundLayer 1

Mājokļa garantiju programmas aizdevuma izmaksas

Par mājokļu garantijas pieteikuma izskatīšanu ir noteikta vienreizēja maksa 4.8% apmērā no piešķirtās garantijas summas (vienreizējā maksā iekļauta samaksa par pirmo aizdevuma gadu - rēķina periods ir 12 mēneši līdz atbilstošā ceturkšņa pēdējai dienai). 

Sākot ar otro gadu tiek piemērota ikgadējā maksa 4,8 % apmērā no atlikušās garantijas summas, tā tiek sadalīta vairākos maksājumos un apmaksājama pirms katra nākamā perioda (ceturkšņa).

KOMISIJAS MAKSA

Papildus izmaksas var radīt garantijas nosacījumu maiņa – tādā gadījumā tiek piemērota maksa 1% apmērā no atlikušās garantijas summas.