backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Mājokļa garantiju programmas aizdevuma izmaksas

Par mājokļu garantijas pieteikuma izskatīšanu ir noteikta vienreizēja maksa 2.5% apmērā no piešķirtās garantijas summas. 

Papildus izmaksas var radīt garantijas nosacījumu maiņa – tādā gadījumā tiek piemērota maksa 1% apmērā no atlikušās garantijas summas.