FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1

Par mājokļu garantiju programmu

Garantija bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem, kurām ir pastāvīgi ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai.

  • Garantiju piešķir ģimenēm ar bērniem (līdz 23 gadiem ieskaitot), ja darījuma summa mājokļa iegādei un/vai būvniecības un remonta izmaksām nepārsniedz 200 000 EUR.

  • Garantijas termiņš ir līdz 10 gadiem. 

  • Garantijas apmērs ir 10 % no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 10 000 EUR, ja ģimenē ir viens bērns.

  • Garantijas apmērs ir 15 % no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 15 000 EUR, ja ģimenē ir divi bērni. 

  • Garantijas apmērs ir 20 % no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 20 000 EUR, ja ģimenē ir trīs un vairāk bērni.

  • Ja banka izsniegusi vienu aizdevumu gan mājokļa iegādei, gan remontam, garantija attiecas uz abiem mērķiem.

  • Ja iegādājamais īpašums sastāv no vairākām atsevišķām daļām, tām fiziski jāatrodas kopā un to iegādei jābūt noslēgtam vienam aizdevuma līgumam.

  • Programmu regulējošie 20.02.2018 MK noteikumi Nr.95 „Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai”.