backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par mājokļu garantiju programmu

Iedzīvotājiem

Garantija bankas aizdevumam mājokļa iegādei ģimenēm, kurām ir pastāvīgi ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai.

 • Garantiju piešķir, ja darījuma summa mājokļa iegādei un/vai būvniecības un remonta izmaksām nepārsniedz 200 000 EUR.

 • Garantijas termiņš ir 10 gadi. 

 • Garantijas apmērs ir 10 % no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 10 000 EUR, ja ģimenē ir viens bērns.

 • Garantijas apmērs ir 15 % no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 15 000 EUR, ja ģimenē ir divi bērni. 

 • Garantijas apmērs ir 20 % no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 20 000 EUR, ja ģimenē ir trīs un vairāk bērni.

 • Ja banka izsniegusi vienu aizdevumu gan mājokļa iegādei, gan remontam, garantija attiecas uz abiem mērķiem.

 • Ja iegādājamais īpašums sastāv no vairākām atsevišķām daļām, tām fiziski jāatrodas kopā un to iegādei jābūt noslēgtam vienam aizdevuma līgumam.

 • Garantijas mērķis ir sniegt valsts palīdzību mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem, samazinot pirmās iemaksas apmēru, kas nepieciešama hipotekārā aizdevuma saņemšanai. 

 • Programmu regulējošie 05.08.2014 MK noteikumi Nr.443 „Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai”.

 • Provizoriski no šā gada 1.marta garantiju mājokļa iegādei varēs saņemt arī:

  • personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens bērns līdz 24 gadu vecumam
  • personas, kuras ieguvušas vidējo profesionālo vai augstāko izglītību un kuras nepārsniedz 35 gadu vecumu- jaunie speciālisti.

  Jaunajiem speciālistiem garantijas apmērs būs līdz 20% no aizdevuma summas, maksimālā garantijas summa – 50 tūkstoši eiro. Detalizēta informācija par garantijas saņemšanas nosacījumiem sekos tuvākajā laikā.