FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Privātmāju energoefektivitāte

Iedzīvotāju lielās intereses dēļ īsā laikā ir sasniegts šajā pilotprojektā grantiem un tehniskajai palīdzībai paredzētā valsts finansējuma limits, tāpēc pieteikumu pieņemšana tiek slēgta. 

Ekonomikas ministrija šobrīd veic grozījumus Privātmāju energoefektivitātes programmā, piesaistot papildus valsts finansējumu energoefektivitātes pasākumu finansēšanai privātmājās. Iepazīsties ar tiesību akta projektu Tiesību aktu portālā

Infografika | Kas var saņemt atbalstu?

 • Atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamās mājas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai veido:

 • Tehniskā palīdzība:

  • Kuras ietvaros tiks izstrādāta privātmājas energoefektivitātes uzlabošanas projekta tehniskā dokumentācija. Dokumentāciju sagatavos ALTUM izvēlēti energokonsultanti;

  • Apmērs līdz 1 000 EUR.

 • Grants:

  • Vienreizēja maksājuma par privātmājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu un siltumenerģijas patēriņa samazināšanu 20% apmērā;

  • Apmērs līdz 5 000 EUR.

 • Nosacījumi tehniskās palīdzības un granta saņemšanai:

  • mājas atjaunošana vai energoefektivitātes paaugstināšana tiek finansēta no bankas aizdevuma;

  • atbalsta saņēmējam ir zemesgrāmatā nostiprinātas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir privātmāja;

  • privātmājā netiek veikta saimnieciskā darbība;

  • atbalsta saņēmēja apgādībā ir vismaz 3 vai vairāk bērni (vai 2 un tiek gaidīts trešais);

  VAI

  • privātmāja atrodas ārpus Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvās teritorijas.

  Tehnisko palīdzību un grantu varēs saņemt, ja īstenoto energoefektivitātes pasākumu rezultātā  tiks paaugstināta privātmājas energoefektivitātes klase vismaz līdz C klasei un samazinātas apkures patēriņš vismaz 20% apmērā.

   

 • Kādus uzlabojumus varēs veikt pēc atbalsta saņemšanas?

  • būvdarbu veikšanu dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās;

  • inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegādi, atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi;

  • jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegādi un uzstādīšanu;

  • mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un piegādi;

  • citus pasākumus, ja tie ir nepieciešami privātmājas energoefektivitātes paaugstināšanai.