backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Iznomā zemi

Latvijas zemes fonds iznomā lauksaimniecības zemi gan privātpersonām, gan uzņēmumiem ar mērķi sekmēt lauksaimniecībā izmantojamās zemes  saglabāšanu un izmantošanu lauksaimnieciskajā apritē.