FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Darījuma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti

Pieteikumu iespējams aizpildīt elektroniski, citus dokumentus iesniedz klātienē vai nosūtot pa pastu, savukārt darījuma slēgšana notiek klātienē Latvijas Zemes fonda pārvaldes daļā ALTUM centrālajā birojā vai ALTUM reģionālajos centros un konsultāciju birojos

PDF veidlapu aizpildīšanai jāizmanto Adobe Reader. Ar citām PDF apskates aplikācijām veidlapa nedarbosies. Ja nevari atvērt .pdf, iespējams, nepieciešams instalēt Acrobat ReaderPapildu skaidrojumi .pdf atvēršanai ir pieejami šeit.

Darījuma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti

  • Personu apliecinoša dokumenta oriģināls
  • Notariāli apstiprinātas pilnvaras oriģināls, ja nekustamā īpašuma īpašnieku vai kopīpašniekus pārstāv pilnvarota persona
  • Zemes robežu plānu oriģināls vai VZD izsniegta kopija