FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kāds ir zemes pārdošanas process

Piedāvājuma iesniedzējs aizpilda elektronisko formu Pieteikums nekustamā īpašuma pārdošanai,  ko Latvijas zemes fonds viena mēneša laikā izvērtē un sniedz atbildi par darījumu.

Privātpersona vai uzņēmējs

Latvijas zemes fonds

  1. Privātpersona vai uzņēmums aizpilda pieteikumu elektroniski vai klātienē ALTUM  reģionālajos centros un konsultāciju birojos
  2. Privātpersona vai uzņēmums citus dokumentus iesniedz elektroniski vai nosūta pa pastu uz  ALTUM centrālo biroju Doma laukumā 4, Rīgā, LV-1050 ar norādi: Latvijas zemes fondam
  3. ALTUM izskata iesniegtos dokumentus un izvērtē potenciālā nekustamā īpašuma darījuma atbilstību latvijas zemes fonda darbības mērķim un darījuma lietderību, ņemot vērā nekustamā īpašuma raksturojumu, izvietojumu, piekļūšanas iespējas u.c. faktorus
  4. ALTUM viena mēneša laikā izvērtē pieteikumu (termiņš var tikt pagarināts, ja izvērtēšanas procesā no pārdevēja nepieciešama papildu informācija vai dokumenti)
  5. ALTUM par pieņemto lēmumu informē katru piedāvājuma iesniedzēju individuāli un pozitīva lēmuma gadījumā vienojas par darījuma cenu un pārdevējam ērtāko vietu un laiku līguma parakstīšanai. Darījumu slēgšana notiek klātienē ALTUM centrālajā birojā Rīgā vai jebkurā ALTUM  reģionālajā centrā