FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Noteikumi

Apliecinu, ka:

 • Pircējs AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", vienotais reģistrācijas Nr. 50103744891:
 • var pieprasīt papildu dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par īpašuma pirkšanu;
 • var pieprasīt dokumentus, kas apliecina, ka Pārdevējs ir ieguvis visas nepieciešamās atļaujas un tas ir tiesīgs nodot Pircējam šajā dokumentā norādītos citu personu datus;
 • garantē ziņu par Pārdevēja konfidencialitāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • informē, ka, nosūtot pieteikumu, Jūs iesniedzat savus personas datus un tie tiks apstrādāti atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem, kuri ir pieejami Altum privātuma politikā Aizdevēja tīmekļa vietnē. Pārzinis: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", kontaktinformācija: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, elektroniskais pasts: altum@altum.lv, tālrunis 67774010. Datu apstrādes mērķis: Izvērtēt zemes atsavināšanas darījuma priekšlikumu;
 • parakstot un iesniedzot šo pieteikumu, apliecinu, ka:
 • Pārdevējs un citi Pārdevēja pārstāvji, kuri šo pieteikumu neparakstīja Pircēja pārstāvja klātbūtnē, to ir parakstījuši pašrocīgi;
 • esmu informēts par pieteikumā norādīto manu un citu personu datu apstrādi ar mērķi saņemt Pircēja pakalpojumus vai nodibināt līgumattiecības, kā arī lai Pircējs varētu izpildīt normatīvo aktu prasības;
 • esmu ieguvis visas nepieciešamās atļaujas un esmu tiesīgs nodot Pircējam šajā dokumentā norādītos personu datus;
 • apliecinu, ka esmu iepazinies ar AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” nekustamo īpašumu pārdošanas nosacījumu aprakstu, kas ir publiski pieejams interneta vietnē http://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/zemes-fonds-1/, un tiem piekrītu;
 • Pircējs ir tiesīgs pieprasīt ziņas par Pārdevēju no Iedzīvotāju reģistra datu bāzes un iepazīties ar informāciju personas datu apstrādes sistēmās (piemēram, bet ne tikai: Lursoft, firmas.lv.);
 • apzinos, ka Pircējs var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī;
 • apstiprinu, ka šis piedāvājums ir spēkā līdz tā atsaukšanai vai noraidīšanai;
 • parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka visa tajā manis norādītā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza.