FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 17F2D2490-335A-4991-AE5E-9488BF3BEF85backgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Birznieki", Annenieku pagasts, Dobeles novads

Pārdod

  • Publicēšanas datums: 06.11.2019.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 22.11.2019.
  • Novads: Dobeles novads
  • Kadastra numurs: 4642 005 0006
  • Pārdodamās zemes platība (ha): 4.60
  • Nomas līguma termiņš:
  • Pārdošanas cena (EUR): 7 285.00
Pieteikums nekustamā īpašuma pirkšanai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Papildus informācija:
Tiek pārdota atdalāma meža zeme, kas tiks nodalīta no nekustamā īpašuma “Birznieki”, ar kadastra Nr. 4642 005 0006 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4642 005 0006, atsevišķā īpašumā ar zemes vienību 4.6 ha (tiks precizēta pēc atdalīšanas) platībā.

Nekustamais īpašums tiek pārdots par augstāko piedāvāto cenu.
Pircējam jāveic atdalīšanas process par saviem līdzekļiem.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ina Alksne
tel. 67774103
ina.alksne@altum.lv
zemesfonds@altum.lv