FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileIcon/54/descriptionIcon/54/doneIcon/54/publicIcon/54/searchbackgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Dižlauks", Dikļu pagasts, Kocēnu novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 20.03.2020.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 06.04.2020.
  • Novads: Kocēnu novads
  • Kadastra numurs: 9652 004 0100
  • Iznomājamās zemes platība: 32.94
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 3 290.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Tauvas joslas teritorija gar upi;
Dabiskas ūdensteces aizsardzības aizsargjoslas teritorija;
Biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija;
Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu.

Papildus informācija:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9652 004 0099
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 43

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
zemesfonds@altum.lv