FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileIcon/54/descriptionIcon/54/doneIcon/54/publicIcon/54/searchbackgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Jasmīni", Tumes pagasts, Tukuma novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 26.03.2020.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 08.04.2020.
  • Novads: Tukuma novads
  • Kadastra numurs: 9084 004 0032
  • Iznomājamās zemes platība: 7.10
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 500.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Ūdensteces aizsargjoslas teritorija;
Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām.

Papildus informācija:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9084 004 0032
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Gunta Vespere
tel. 67774148
zemesfonds@altum.lv