FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 17F2D2490-335A-4991-AE5E-9488BF3BEF85backgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Jaunmokuļi", Cīravas pagasts, Aizputes novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 08.01.2020.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 21.01.2020.
  • Novads: Aizputes novads
  • Kadastra numurs: 6448 003 0717
  • Iznomājamās zemes platība: 6.27
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 500.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;
Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:
Zemes vienības kadastra apzīmējums 6448 003 0717
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 39

Nomniekam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt īpašuma sakopšanas darbus, t.sk., apauguma novākšanu, grāvju tīrīšanu.
Nomas maksai tiek piemērota 30% atlaide uz diviem gadiem.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
ivars.rubenis@altum.lv
zemesfonds@altum.lv