FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileIcon/54/descriptionIcon/54/doneIcon/54/publicIcon/54/searchbackgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Jumači", Embūtes pagasts, Vaiņodes novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 20.03.2020.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 02.04.2020.
  • Novads: Vaiņodes novads
  • Kadastra numurs: 6454 002 0004
  • Iznomājamās zemes platība: 25.44
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 3 560.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Vides un dabas resursu aizsargjoslas teritorija;
Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām;
Ūdensnotekas un uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija.

Papildus informācija:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6454 002 0037
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 44

Tiek iznomāta plānā iezīmētās A daļas lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
zemesfonds@altum.lv