FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileIcon/54/descriptionIcon/54/doneIcon/54/publicIcon/54/searchbackgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Lauka Robežnieki", Madlienas pagasts, Ogre novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 26.03.2020.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 08.04.2020.
  • Novads: Ogres novads
  • Kadastra numurs: 7468 005 0207
  • Iznomājamās zemes platība: 7.14
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 500.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu;
Ūdensnotekas un uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija;
Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7468 005 0204
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
zemesfonds@altum.lv