FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 17F2D2490-335A-4991-AE5E-9488BF3BEF85backgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Laukpaures", Novadnieku pagasts, Saldus novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 30.09.2019.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 11.10.2019.
  • Novads: Saldus novads
  • Kadastra numurs: 8472 004 0209
  • Iznomājamās zemes platība: 54.58
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 5 460.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu;
Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;
Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;
Būvniecības ierobežojumu teritorija;
Tauvas joslas teritorija gar upi;
Dabiskas ūdensteces aizsargjoslas teritorija.

Papildus informācija:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8472 004 0207
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 55

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Gunta Vespere
tel. 67774148
gunta.vespere@altum.lv
zemesfonds@altum.lv