backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Lazdas", Ļaudonas pagasts, Madonas novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 14.05.2019.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 27.05.2019.
  • Novads: Madonas novads
  • Kadastra numurs: 7070 003 0029
  • Iznomājamās zemes platība: 2.90
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 175.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 37

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Andis Šnore
tel. 67774085
andis.snore@altum.lv
zemesfonds@altum.lv