backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Mantiņi", Iecavas novads

Pārdod

  • Publicēšanas datums: 05.07.2019.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 18.07.2019.
  • Novads: Iecavas novads
  • Kadastra numurs: 4064 006 0055
  • Pārdodamās zemes platība (ha): 3.30
  • Nomas līguma termiņš:
  • Pārdošanas cena (EUR): 2 700.00
Pieteikums nekustamā īpašuma pirkšanai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Papildus informācija:

Tiek pārdota atdalāma meža zeme, kas tiks nodalīta no nekustamā īpašuma “Mantiņi”, zemes vienības ar kadastra Nr. 4064 006 0055, atsevišķā īpašumā ar vienu zemes vienību 3.3 ha platībā.

Pie atdalīšanas un uzmērīšanas zemju platības un izmantošanas veidi var tikt precizēti.

Nekustamais īpašums tiek pārdots par augstāko piedāvāto cenu.
Visas ar atdalīšanu saistītās darbības veic un izmaksas sedz pircējs.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
ivars.rubenis@altum.lv
zemesfonds@altum.lv