FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 17F2D2490-335A-4991-AE5E-9488BF3BEF85backgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Mežāži", Ģibuļu pagasts, Talsu novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 08.01.2020.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 21.01.2020.
  • Novads: Talsu novads
  • Kadastra numurs: 8854 018 0046
  • Iznomājamās zemes platība: 6.76
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 340.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Dabiskas ūdensteces aizsargjoslas teritorija;
Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:
Divas zemes vienības:
Zemes vienības kadastra apzīmējums 8854 018 0020
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35
Zemes vienības kadastra apzīmējums 8854 018 0046
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Edgars Viziņš
tel. 67774085
edgars.vizins@altum.lv
zemesfonds@altum.lv