FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Pavasari", Annenieku pagasts, Dobeles novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 10.02.2020.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 21.02.2020.
  • Novads: Dobeles novads
  • Kadastra numurs: 4642 006 0113
  • Iznomājamās zemes platība: 46.79
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 6 550.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu līniju;
Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu;
Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;
Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kolektoru;
Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals.

Papildus informācija:
Divas zemes vienības:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4642 004 0172
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 30
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4642 006 0257
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 48

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ina Alksne
tel. 67774103
zemesfonds@altum.lv