backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Prūšu lauki", "Prūšu laiva", Vārves pagasts, Ventspils novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 08.07.2019.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 19.07.2019.
  • Novads: Vecumnieku novads
  • Kadastra numurs: 9884 015 0131
  • Iznomājamās zemes platība: 28.28
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 2 260.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām;
Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija.

Papildus informācija:
Tiek iznomāti divi īpašumi kopā:
1.“Prūšu lauki”, ar kadastra Nr. 9884 015 0131, LIZ – 8.49 ha
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 43
2.“Prūšu laiva”, ar kadastra Nr. 9884 0150 132, LIZ – 19.79 ha
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Gunta Vespere
tel. 67774148
gunta.vespere@altum.lv
zemesfonds@altum.lv