FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Upesloki", Daugmales pagasts, Ķekavas novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 10.02.2020.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 21.02.2020.
  • Novads: Ķekavas novads
  • Kadastra numurs: 8056 002 0869
  • Iznomājamās zemes platība: 13.76
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 960.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija;
Tauvas joslas teritorija gar upi;
Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija.

Papildus informācija:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8056 002 0038
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

Īpašumam ir elektroenerģijas pieslēgums.
Nomniekam jāpārslēdz līgums ar AS Sadales tīkls un jāveic maksājumi vai līgums ar AS Sadales tīkls tiks lauzts.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Gunta Vespere
tel. 67774148
zemesfonds@altum.lv