FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileIcon/54/descriptionIcon/54/doneIcon/54/publicIcon/54/searchbackgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Veides", Rundāles pagasts, Rundāles novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 19.03.2020.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 01.04.2020.
  • Novads: Rundāles novads
  • Kadastra numurs: 4076 005 0027
  • Iznomājamās zemes platība: 18.40
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 2 400.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Ceļa servitūta teritorija;
Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām;
Ūdensteces aizsargjoslas teritorija

Papildus informācija:
Trīs zemes vienības:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0027
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 38
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0030
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0057
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 30

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ina Alksne
tel. 67774103
zemesfonds@altum.lv