FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileIcon/54/descriptionIcon/54/doneIcon/54/publicIcon/54/searchbackgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Vistukalni", Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 20.03.2020.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 02.04.2020.
  • Novads: Jaunjelgavas novads
  • Kadastra numurs: 3278 006 0203
  • Iznomājamās zemes platība: 6.40
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 380.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu;
Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām.

Papildus informācija:
Divas zemes vienības:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3278 006 0119
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3278 007 0150
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 31

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ivars Rubenis
tel. 67774088
zemesfonds@altum.lv