FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Zeļļi", Vārves pagasts, Ventspils novads

Pārdod

  • Publicēšanas datums: 03.02.2020.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 28.02.2020.
  • Novads: Ventspils novads
  • Kadastra numurs: 9884 004 0016
  • Pārdodamās zemes platība (ha): 2.11
  • Nomas līguma termiņš:
  • Pārdošanas cena (EUR): 9 700.00
Pieteikums nekustamā īpašuma pirkšanai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Apgrūtinājumi:
Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija;
Tauvas joslas teritorija gar upi;
Ceļa servitūta teritorija;
Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu līniju;
Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu.

Papildus informācija:
Zemes gabals 2.1141 ha platībā tiks atdalīts no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9884 004 0183 (no nekustamā īpašuma “Zeļļi”, kadastra Nr.9884 004 0016), piešķirot nosaukumu “Kārkliņi”.

Nekustamais īpašums tiek pārdots par augstāko piedāvāto cenu.
Pircējam jāveic atdalīšanas process par saviem līdzekļiem.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ina Alksne
tel. 67774103
zemesfonds@altum.lv