FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Īpašumi iegādei vai maiņai

Atpakaļ uz sarakstu

"Zirņi", Auru pagasts, Dobeles novads

Iznomā

  • Publicēšanas datums: 10.02.2020.
  • Piedāvājums spēkā līdz: 21.02.2020.
  • Novads: Dobeles novads
  • Kadastra numurs: 4646 004 0112
  • Iznomājamās zemes platība: 13.00
  • Nomas līguma termiņš: ne mazāk kā 5 gadi
  • Nosacītā nomas maksa gadā (EUR bez PVN): 1 950.00
Pieteikums nekustamā īpašuma nomai.docx (0,05 MB)

Apraksts un
cita informācija

Īpašums pieejams nomai pēc ražas novākšanas (orientējoši ar 1.septembri)

Apgrūtinājumi:
Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu;
Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu līniju;
Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:
Divas zemes vienības:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4646 004 0112
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 42
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4646 004 0113
Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 46

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko piedāvāto nomas cenu ar priekšrocībām nomas pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.
Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.
NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Zemes fonda pārvaldes daļa
Ina Alksne
tel. 67774103
zemesfonds@altum.lv