backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var pirkt zemi no fonda

Īpašumus no Latvijas zemes fonda var pirkt vai mainīt gan privātpersona, gan uzņēmums, kam ir mērķis to izmantot lauksaimniecībai.

Var pirkt

  • privātpersona
  • uzņēmējs

Latvijas zemes fonds pārdod vai maina savā īpašumā esošo lauksaimniecības zemi personām, kuras atbilst likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” definētajiem darījumu subjektiem un apliecina, ka zemes izmantošanas mērķis būs lauksaimnieciskā darbība.