backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Darījuma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti

Pieteikumu iespējams aizpildīt elektroniski vai klātienē, darījuma slēgšana notiek klātienē Latvijas zemes fonda pārvaldes daļā ALTUM centrālajā birojā vai ALTUM reģionālajos centros un konsultāciju birojos

Darījuma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti

Visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu attiecīgā novada pašvaldībā atļaujas saņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā veic nekustamā īpašuma pircējs, bet maiņas darījuma gadījumā – topošais īpašnieks.