backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Iesniedzamie dokumenti apgrozāmo līdzekļu aizdevuma saņemšanai

Lauksaimniekiem

Visi ar dalību programmā saistītie dokumenti var tikt iesniegti ALTUM elektroniski, izmantojot attālināto darījumu sistēmu mans.altum.lv, vai klātienē - ALTUM reģionālajā centrā vai konsultāciju birojā. Piekļuve mans.altum.lv tiek piešķirta sākotnējās tikšanās laikā. 

 

Pieteikuma dokumenti

  • Atļauja no kredītiestādēm, kurās ir esoši kredīti par saistību uzņemšanos citā kredītiestādē.
    Iesniedzama, ja šāds nosacījums ir ietverts aizņēmēja un citas kredītiestādes aizdevuma līgumā. Prasība neattiecas uz galviniekiem un ķīlas devējiem.

Veidlapas aizpildīšanai ir jāizmanto Adobe Reader aplikācija. Ar citām PDF apskates aplikācijām veidlapa nedarbosies. Ja nevari atvērt .pdf, iespējams, nepieciešams instalēt Acrobat Reader.