FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 17F2D2490-335A-4991-AE5E-9488BF3BEF85backgroundLayer 1

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums lauksaimniekiem

Lauksaimniecības ražotājiem, kooperatīviem, augļu un dārzeņu ražotāju grupām

 • Par aizdevumu

 • Lauksaimniecības produkcijas ražotāju un pakalpojumu sniedzēju attīstībai

 • 7000 līdz 1 000 000 EUR, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – līdz 2 850 000 EUR

 • Līdz 2 gadiem

 • Tiek piešķirts līdz 2020.gada 31. decembrim

 • Izmaksas

 • Fiksēta likme no 4%

 • > Pakalpojumu cenrādis

 • Nodrošinājums

  Līdz 25 000 EUR aizdevuma saņemšanai piesaista uzņēmuma īpašnieku privāto galvojumu.

  • nav nepieciešams cits nodrošinājums, ja atbilst EaSI un COSME garantiju nosacījumiem
  • citos gadījumos ķīlas vērtība vismaz 74% no aizdevuma

  Virs 25 000 EUR nodrošinājums ir uzņēmuma manta kā lietu kopība, t.sk. aizdevuma ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi. Par papildu nodrošinājumu var kalpot cits īpašums, īpašnieku u.c. galvojumi.

  • ķīlas vērtība vismaz 74% no aizdevuma
  • privātais galvojums atkarībā no nodrošinājuma vērtības
 •  

 • Aizdevumam var pieteikties

 • Lauksaimniecības ražotāji ar noteiktiem ierobežojumiem

 • > Kas var saņemt aizdevumu

 • Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 18.12.2013. Regulu (ES) Nr. 1407/2013 un Komisijas 18.12.2013. Regulu (ES) Nr. 1408/2013

  Programmu regulējošie 27.04.2010. MK noteikumi Nr. 403 “Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”.

Saņem aizdevuma pieteikumu e-pastā