backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par apgrozāmo līdzekļu aizdevumu lauksaimniekiem

Lauksaimniekiem

Dažādu apjomu aizdevumi ar fiksētu procentu likmi primārās lauksaimniecības ražotājiem, kooperatīviem, augļu un dārzeņu ražotāju grupām.

  • Aizdevumu apmērs no 7000 EUR līdz 1 000 000 EUR, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – līdz 2 850 000 EUR.

  • Aizdevumam ir fiksēta procentu likme no 4 %.

  • Aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 2 gadiem.

  • Aizdevuma saņemšanai var tikt piesaistīts privātais galvojums, kuru sniedz uzņēmuma īpašnieks/-i, kam pieder vismaz 10 % kapitāldaļu.

  • Aizdevumus piešķir līdz 2020.gada 31. decembrim.

  • Aizdevuma mērķis ir finansēt un stiprināt lauksaimniecības produkcijas ražotāju un lauksaimniecības pakalpojumu sniedzēju attīstību. 

  • Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 18.12.2013. Regulu (ES) Nr. 1407/2013 un Komisijas 18.12.2013. Regulu (ES) Nr. 1408/2013

  • Programmu regulējošie 27.04.2010. MK noteikumi Nr. 403 “Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”.