FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas var saņemt apgrozāmo līdzekļu aizdevumu lauksaimniekiem

Lauksaimnieku apgrozāmo līdzekļu aizdevumu var saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, augļu un dārzeņu ražotāju grupas, ievērojot noteiktus ierobežojumus. 

Aizdevumu izsniedz

  • lauksaimniekiem
  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Aizdevumu neizsniedz

Nozares un darbības, kuras programmā netiek atbalstītas  

  • zivsaimniecības nozare
  • akvakultūras nozare

Lauksaimnieki nevar saņemt programmas atbalstu, ja tiem:

  • ir nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds VID, (izņemot gadījumus, kad uzņēmums ievēro un izpilda rakstisku vienošanos ar VID par nodokļu parāda pakāpenisku nomaksu), ir ieraksti Latvijas Bankas vai citos parādnieku reģistros;
  • ir finanšu grūtības;
  • atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
  • ir izbeigta saimnieciskā darbība;
  • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
  • ar tiesas spriedumu ir sākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums.