FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas var saņemt izaugsmes aizdevumu

MVU Izaugsmes aizdevumu lauksaimniekiem var saņemt lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji, kuriem nav pieejams komercbankas finansējums, dzīvotspējīgu projektu finansēšanai, ievērojot noteiktus ierobežojumus.  

Aizdevumu izsniedz

 • lauksaimniecības nozarē strādājošiem mikro un mazajiem komersantiem;
 • uzņēmumiem, kuram nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu VID (Izņemot gadījumus, kad uzņēmums ievēro un izpilda rakstisku vienošanos ar VID par nodokļu parāda pakāpenisku nomaksu), nav ierakstu Latvijas Bankas vai citos parādnieku reģistros;
 • uzņēmumiem, kuriem nav finanšu grūtības.

Aizdevumu neizsniedz

Ieguldījumi, kuriem programmas ietvaros aizdevumu neizsniedz:  

 • kūtsmēslu krātuvēm un citiem ieguldījumiem, kuru mērķis ir nodrošināt atbilstību Eiropas Savienības standartiem.
  Šis ierobežojums neattiecas uz aizdevumiem, kurus piešķir jaunajiem lauksaimniekiem 24 mēnešus pēc viņu darbības sākšanas datuma vai, ja tiek veikta esošas mēslu krātuves rekonstrukcija, vai tiek celta jauna kūts un attiecīgi ir nepieciešama arī jauna mēslu krātuve.
 • drenāžas/meliorācijas darbiem;
 • lauksaimniecības zemes iegādei.

Uzņēmumi, kuri nevar saņemt MVU izaugsmes aizdevumu lauksaimniekiem:

 • atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
 • ir izbeigta saimnieciskā darbība;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • ar tiesas spriedumu ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums.