backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par MVU izaugsmes aizdevumu programmu

Investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem ar samazinātām nodrošinājuma prasībām

 • Par aizdevumu

 • Uzņēmumu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstībai

 • Līdz 3 850 000  EUR

 • Investīcijām:

  • līdz 2 850 000 EUR un ne vairāk kā 90% no kopējām izmaksām
  • no 2 līdz 15 gadiem
 • Apgrozāmajiem līdzekļiem:

  • līdz 1 000 000 EUR vai līdz 285 000 EUR zvejas un akvakultūras projektos
  • no 2 līdz 5 gadiem
 • Izmaksas

 • Procentu likme no 3% + 6 EURIBOR

 • Līdzdalība investīciju projektos vismaz 10% no projekta kopējām izmaksām

 • > Pakalpojumu cenrādis

 • Nodrošinājums

 • Uzņēmuma īpašnieka, kam pieder vismaz 10% kapitāldaļu, privātais galvojums

 • Aizdevumam var pieteikties

 • Lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuriem nav pieejams komercbankas finansējums ar ierobežojumiem

 • > Kas var saņemt aizdevumu

 • Atbalsts investīcijām tiek sniegts kā reģionālais atbalsts saskaņā ar 25.06.2014 Komisijas Regulu (ES) Nr. 702/2014 vai apgrozāmajiem līdzekļiem kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1408/2013.

   

  Programmu regulējošie 15.09.2009 MK noteikumi Nr. 1065 „Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai”

Saņem aizdevuma pieteikumu e-pastā