backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kāds ir lauksaimniecības un lauku attīstības kredīta garantiju saņemšanas process

Lauksaimnieks var saņemt bankas finansējumu, kas nodrošināts ar kredīta garantiju, ja banka ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir nepieciešama kā papildus nodrošinājums.

Lauksaimnieks

Finansētājs

ALTUM

  1. Lauksaimnieks sagatavo lauksaimniecības vai lauku attīstības projekta dokumentus un iesniedz pieteikumu finansējuma saņemšanai bankā vai krājaizdevu sabiedrībā.
  2. Finansētājs izvērtē projektu un nolemj, ka finansējuma piešķiršanai nepieciešams piesaistīt ALTUM kredīta garantiju. Finansētājs sagatavo un iesniedz ALTUM garantijas pieteikumu kopā ar lauksaimnieka sagatavotajiem pielikuma dokumentiem .
  3. ALTUM izvērtē projektu un pieņem lēmumu par garantijas izsniegšanu vai noraidīšanu.
  4. ALTUM informē finansētāju par pieņemto lēmumu un par vienreizējās garantijas maksu - tās apmēru un apmaksas termiņu. 
  5. Lauksaimnieks veic garantijas prēmijas apmaksu un tiek noslēgts līgums par garantijas izsniegšanu starp lauksaimnieku, ALTUM un finansētāju.
  6. Finansētājs izsniedz lauksaimniekam finansējumu projekta īstenošanai.