FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas var saņemt lauksaimniecības un lauku attīstības kredīta garantiju

Garantiju var saņemt:

  • fiziska persona- saimnieciskās darbības veicējs
  • zemnieka vai zvejnieka saimniecība
  • biedrība vai nodibinājums, kas darbojas lauku tūrisma, pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē un īsteno Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus;
  • lauksaimniecības pakalpojumu  un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Garantiju nepiešķir, ja:

  • tas atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem
  • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process
  • ar tiesas spriedumu ir sākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums
  • tikai lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem, ja saskaņā pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatu datiem parādsaistību un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0
  • ir aktuāls nodokļu vai nodevu parāds VID

Par lauksaimnieku kredīta garantijas saņemšanu jautā bankās

Bankas, ar kurām sadarbojamies

Konsultācijas un dokumentu apmaiņa

garantija@altum.lv; 67774151