backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Lauksaimniecības un lauku attīstības kredīta garantijas izmaksas

Par garantijas piešķiršanu tiek noteikta vienreizēja garantijas maksa. To nosaka atbilstoši garantijas termiņam un apmēram, kā arī lauksaimnieka finanšu rādītājiem. 

Maksimālā garantijas maksa ir līdz 2 % no piešķirtās garantijas summas. Bāzes procentu likmei 0,5 % no piešķirtās garantijas summas pieskaita garantijas svarīgāko piecu riska faktoru novērtējumu procentos saskaņā ar 14.04.2015 Ministru kabineta noteikumu Nr. 192  4. pielikumu.