backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par lauksamniecības un lauku attīstības kredīta garantiju programmu

Lauksaimniekiem

Iespēja saimnieciskās darbības veicējiem lauksaimniecības un lauku attīstības jomā nodrošināt kredītresursus sava biznesa īstenošanai, ja esošais nodrošinājums nav pietiekams bankas finansējuma saņemšanai.

  • Ar garantiju iespējams nodrošināt līdz 80 % no bankas finansējuma pamatsummas uz termiņu līdz 10 gadiem.

  • Maksimālais garantijas apmērs līdz 1 milj. EUR vienamsaimnieciskās darbības veicējam vai savstarpēji saistītu saimnieciskās darbības veicēju grupai.  

  • Maksimālais garantijas apmērs līdz 2 milj. EUR vienai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai.

  • Ar garantiju var nodrošināt investīciju vai apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, bankas garantiju saimnieciskās darbības veicējiem lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, kuri Lauku atbalsta dienestā pieteikušies atbalstam Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas pasākumos. 

  • Kredīta garantiju izsniedz par jaunām finanšu saistībām. 

  • Garantijas mērķis ir sniegt saimnieciskās darbības veicējiem lauksaimniecības un lauku attīstības jomā papildu nodrošinājumu finansējuma saņemšanai bankā sava biznesa projekta īstenošanai. 

  • Garantija tiek izsniegta lauksaimniecības un lauku attīstības pasākumu projektiem Komisijas 25.06.2014. Regulas Nr.702/2014, Komisijas 27.06.2014. Regulas Nr.717/2014 ietvaros, kā arī kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 18.12.2013. Regulu Nr. 1408/2013 un Komisijas 18.12.2013. Regulu Nr. 1407/2013. 

  • Programmu regulējošie MK 14.04.2015. noteikumi Nr. 192 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi”