backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par lauksamniecības un lauku attīstības kredīta garantiju programmu

Ja ar esošo nodrošinājumu nepietiek bankas aizdevumam, iespējams, var līdzēt garantija 

 • Par garantiju

 • Līdz 80% no finansējuma pamatsummas

 • Līdz 1 mEUR, kooperatīvam - 3.5 mEUR

 • Līdz 10 gadiem 

 • Izmaksas

 • Par garantijas izsniegšanu tiek noteikta vienreizēja garantijas maksa. To nosaka atbilstoši garantijas termiņam un apmēram, kā arī finanšu rādītājiem. 

 • Maksimālā garantijas maksa ir līdz 2 % no piešķirtās garantijas summas. Bāzes procentu likmei 0,5 % no piešķirtās garantijas summas pieskaita garantijas svarīgāko piecu riska faktoru novērtējumu procentos saskaņā ar pielikumu. 

 • Ar garantiju nodrošina 

  • Investīciju aizdevumu
  • Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu
  • Finanšu līzingu un faktoringu
  • Konkursu, avansa maksājumu, izpildes vai garantijas laika garantijas u.c.  
 • Par garantijas piesaisti prasiet savā bankā.

 • Garantija tiek izsniegta kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 18.12.2013. regulu (ES) Nr. 1407/2013 vai 27.06.2014. regulu (ES) Nr.717/2014 vai 18.12.2013. regulu (ES) Nr.1408 vai ABER atbalstu saskaņā ar Komisijas 25.06.2014. regulu 9ES) nr.702/2014. Programmas regulējošie 08.01.2019. MK noteikumi Nr.9 “Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi”