FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Lauksaimnieku garantijas

Ja ar esošo nodrošinājumu nepietiek bankas aizdevumam, iespējams, var līdzēt garantija 

 • Par garantiju

 • Līdz 80% no finansējuma pamatsummas

 • Līdz 1 mEUR, kooperatīvam - 3.5 mEUR

 • Līdz 10 gadiem 

 • Investīciju aizdevumu un finanšu līzinga garantiju izmaksas

 • Par garantijas izsniegšanu tiek noteikta vienreizēja garantijas maksa. To nosaka atbilstoši garantijas termiņam un apmēram, kā arī finanšu rādītājiem. 

 • Maksimālā garantijas maksa ir līdz 2 % no piešķirtās garantijas summas. Bāzes procentu likmei 0,5 % no piešķirtās garantijas summas pieskaita garantijas svarīgāko piecu riska faktoru novērtējumu procentos saskaņā ar pielikumu. 

 • Apgrozāmo līdzekļu garantiju izmaksas

 • Gada likme 0.2-1.9% atkarībā no reitinga un nodrošinājuma 

  Vairāk par izmaksām

 • Ar garantiju nodrošina 

  • Investīciju aizdevumu
  • Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu
  • Finanšu līzingu un faktoringu
  • Konkursu, avansa maksājumu, izpildes vai garantijas laika garantijas u.c.  
 • Par garantijas piesaisti prasiet savā bankā.

 • Garantija tiek izsniegta kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 18.12.2013. regulu (ES) Nr. 1407/2013 vai 27.06.2014. regulu (ES) Nr.717/2014 vai 18.12.2013. regulu (ES) Nr.1408 vai ABER atbalstu saskaņā ar Komisijas 25.06.2014. regulu 9ES) nr.702/2014. Programmas regulējošie 08.01.2019. MK noteikumi Nr.9 “Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi”

Par lauksaimnieku kredīta garantijas saņemšanu jautā bankās

Bankas, ar kurām sadarbojamies

Konsultācijas un dokumentu apmaiņa

garantija@altum.lv; 67774151