backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Finansētāji

Lauksaimniekiem

ALTUM sadarbības partneri, pie kuriem var saņemt lauksaimnieku kredīta garantiju biznesa projekta finansējumam