backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Finansētāji

Lauksaimniekiem

ALTUM sadarbības partneri, pie kuriem var saņemt lauksaimnieku kredīta garantiju biznesa projekta finansējumam

Par lauksaimnieku kredīta garantijas saņemšanu jautā bankās

Bankas, ar kurām sadarbojamies

Ar garantijām saistītos dokumentus nosūti

garantija@altum.lv

Par programmu jautā ALTUM konsultantiem