backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt mikrokreditēšanas programmas aizdevumu

Mikroaizdevumu var saņemt uzņēmumi, individuālie komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, fiziskas personas, kas reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji. 

Aizdevumu izsniedz 

 • uzņēmumiem, kuros ir mazāk par 10 darbiniekiem;
 • uzņēmumiem, kuru gada neto apgrozījums vai ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kā arī gada bilance nepārsniedz 1 992 020,53 EUR;
 • uzņēmumiem, kuriem nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu VID, nav ierakstu Latvijas Bankas vai citos parādnieku reģistros;
 • uzņēmumiem, kuriem saistību summa ALTUM, komercbankās vai citās finanšu iestādēs nepārsniedz 70 000 EUR;
 • individuālajiem komersantiem;
 • biznesa uzsācējiem pirms uzņēmuma izveidošanas (jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējiem 2 mēnešu laikā pēc ALTUM lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas);
 • zemnieku saimniecībām;
 • zvejnieku saimniecībām.

 Aizdevumu neizsniedz

Nozares un darbības, kuras programmas ietvaros netiek atbalstītas:  

 • zivsaimniecība un akvakultūra (zivju audzēšana, zvejniecība, zivju un vēžveidīgo pārstrāde); 
 • apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi; 
 • kravas autotransporta līdzekļu iegāde uzņēmumiem, kuri veic komercpārvadājumus ar autotransportu; 
 • operācijas ar nekustamo īpašumu; 
 • azartspēles un derības; 
 • ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība; 
 • tabakas, alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība. 

Uzņēmumiem, kuriem:

 • ir izbeigta saimnieciskā darbība;
 • atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • ar tiesas spriedumu ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums.