backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par mikrokreditēšanas programmu

Vienkārši saņemams neliels aizdevums uzņēmumam līdz 10 darbiniekiem, kam var pieteikties arī pirms uzņēmuma nodibināšanas. 

  • Maksimālais aizdevuma apmērs  - līdz 14 300 EUR investīcijām un  līdz 7 200 EUR apgrozāmajiem līdzekļiem. 

  • Aizdevumama ir fiksēta procentu likme 5%-8%

  • Aizdevuma termiņš - līdz 5 gadiem.

  • Aizdevuma nodrošināšanai nepieciešama uzņēmēja līdzdalība 10 % apmērā projektos, kuru kopējā summa ir virs 7 200 EUR. 

  • Aizdevuma saņemšanai tiek piesaistīts uzņēmuma īpašnieka privātais galvojums.

  • Nodrošinājuma vērtībai jābūt, sākot no 74% no aizdevuma summas.

  • Programmas ietvaros var saņemt vairākus aizdevumus, bet ne vairāk  kā vienu aizdevumu  kalendārā gada ietvaros.

  • Mikroaizdevuma mērķis ir neliela biznesa uzsākšana vai attīstīšana mikrouzņēmumiem un biznesa uzsācējiem. 

  • Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013 un 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1408/2013

  • Programmu regulējošie 06.09.2011 MK noteikumi Nr.698 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros”.

Saņem aizdevuma pieteikumu e-pastā