backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Iesniedzamie dokumenti

Lauksaimniekiem

Visus ar dalību programmā saistītos dokumentus lauksaimnieks aizpilda un iesniedz ALTUM elektroniski, izmantojot attālināto darījumu sistēmu mans.altum.lv, vai klātienē - tuvējā ALTUM reģionālajā centrā vai konsultāciju birojā. Piekļuve mans.altum.lv tiek piešķirta sākotnējās tikšanās laikā.

 

Pieteikuma dokumenti

  • Nekustamā īpašuma vērtējums (ne vecāks par 6 mēnešiem), ko veicis sertificēts vērtētājs;
  • iepriekšējo 3 gadu VID iesniegti gada pārskati vai ieņēmumu deklarācijas, kā arī operatīvie finanšu pārskati par pārskata gada periodu (bilance, peļņas vai zaudējuma aprēķins);
  • zemes pirkšanas līguma (rokas naudas līguma, nodomu protokola vai tml.) kopija;
  • Atļauja uzņemties papildus saistības. (Jāiesniedz, ja ir saistības citās finanšu institūcijās).