backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Iesniedzamie dokumenti

Lauksaimniekiem

Visus ar dalību programmā saistītos dokumentus lauksaimnieks aizpilda un iesniedz ALTUM elektroniski, izmantojot attālināto darījumu sistēmu mans.altum.lv, vai klātienē - tuvējā ALTUM reģionālajā centrā vai konsultāciju birojā. Piekļuve mans.altum.lv tiek piešķirta sākotnējās tikšanās laikā.

 

Pieteikuma dokumenti

  • Nekustamā īpašuma vērtējums (ne vecāks par 6 mēnešiem), ko veicis sertificēts vērtētājs;
  • iepriekšējo 3 gadu VID iesniegti gada pārskati vai ieņēmumu deklarācijas, kā arī operatīvie finanšu pārskati par pārskata gada periodu (bilance, peļņas vai zaudējuma aprēķins);
  • zemes pirkšanas līguma (rokas naudas līguma, nodomu protokola vai tml.) kopija;
  • Atļauja uzņemties papildus saistības. (Jāiesniedz, ja ir saistības citās finanšu institūcijās).

Aizdevuma darbības laikā iesniedzamie dokumenti

Veidlapas aizpildīšanai ir jāizmanto Adobe Reader aplikācija. Ar citām PDF apskates aplikācijām veidlapa nedarbosies. Ja nevari atvērt .pdf, iespējams, nepieciešams instalēt Acrobat Reader.