FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Iesniedzamie dokumenti

Iesniedz pieteikumu mans.altum.lv, autorizējoties ar internetbanku, eID vai e-parakstu.

PDF veidlapu aizpildīšanai jāizmanto Adobe Reader (instalēt). Citas PDF apskates aplikācijas nedarbosies. Papildu skaidrojumi .pdf atvēršanai ir pieejami šeit.

Pieteikuma dokumenti

  • Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai no 01.07.2019 (eds.vid.gov.lv)
  • Atļauja no kredītiestādēm, kurās ir esoši kredīti par saistību uzņemšanos citā kredītiestādē.
    Iesniedzama, ja šāds nosacījums ir ietverts aizņēmēja un citas kredītiestādes aizdevuma līgumā. Prasība neattiecas uz galviniekiem un ķīlas devējiem.
  • Nekustamā īpašuma vērtējums (ne vecāks par 6 mēnešiem), ko veicis sertificēts vērtētājs;
  • iepriekšējo 3 gadu VID iesniegti gada pārskati vai ieņēmumu deklarācijas, kā arī operatīvie finanšu pārskati par pārskata gada periodu (bilance, peļņas vai zaudējuma aprēķins);
  • zemes pirkšanas līguma (rokas naudas līguma, nodomu protokola vai tml.) kopija;
  • Atļauja uzņemties papildus saistības. (Jāiesniedz, ja ir saistības citās finanšu institūcijās).