FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Zemes iegādes aizdevums

Aizdevums lauksaimniecības zemes iegādei ar mērķi ražot lauksaimniecības produkciju

 • Par aizdevumu

 • Līdz 430 000 EUR 

 • Summa nevar pārsniegt 300% no iegādājamās zemes platības tirgus vērtības

 • Līdz 30 gadiem

 • Izmaksas

 • 2.2% gadā + Valsts kases resursu cena

 • Tiek piešķirts līdz 2020.gada 31.decembrim

 • > Pakalpojumu cenrādis

 • Nodrošinājums

 • Papildu nodrošinājums, ja zemes iegādes aizdevuma summa pārsniedz 100% no iegādājamās zemes platības tirgus vērtības

 • Piešķir zemes iegādei lauksaimniecības produktu ražošanai un uz tās esošu būvju iegādei

 • Aizdevumam var pieteikties

 • Esošie un jaunie lauksaimnieki, ar noteiktiem ierobežojumiem

 • > Kas var saņemt aizdevumu

 • Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013 un 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1408/2013 

  Programmu regulējošie 22.05.2018 MK noteikumi Nr.295 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai

Saņem aizdevuma pieteikumu e-pastā