backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Zemes iegādes aizdevums

Aizdevums lauksaimniecības zemes iegādei ar mērķi ražot lauksaimniecības produkciju

 • Par aizdevumu

 • Līdz 430 000 EUR 

 • Summa nevar pārsniegt 300% no iegādājamās zemes platības tirgus vērtības

 • Līdz 30 gadiem

 • Izmaksas

 • 2.2% gadā + Valsts kases resursu cena

 • Tiek piešķirts līdz 2020.gada 31.decembrim

 • > Pakalpojumu cenrādis

 • Nodrošinājums

 • Papildu nodrošinājums, ja zemes iegādes aizdevuma summa pārsniedz 100% no iegādājamās zemes platības tirgus vērtības

 • Piešķir zemes iegādei lauksaimniecības produktu ražošanai un uz tās esošu būvju iegādei

 • Aizdevumam var pieteikties

 • Esošie un jaunie lauksaimnieki, ar noteiktiem ierobežojumiem

 • > Kas var saņemt aizdevumu

 • Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013 un 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1408/2013 

  Programmu regulējošie 22.05.2018 MK noteikumi Nr.295 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai

Saņem aizdevuma pieteikumu e-pastā