FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte

 • 18.12.2020. pieteikšanās dalībai šajā renovāciju uzsaukumā ir noslēgusies! 

  Seko jaunumiem mājas lapā vai ALTUM sociālajos portālos un uzzini pirmais par pavasarī gaidāmajiem jaunumiem!

   Facebook   Linkedin   Twitter

  Darbs pie pieteikto dzīvokļu māju renovācijas turpinās. Ar ES fondu atbalstu iedzīvotāji iegūst mūsdienīgi siltinātas mājas, kas būtiski samazina enerģijas patēriņu (mazāk par 90kwh/m2). Siltinot mājas, iedzīvotāju biedrības un apsaimniekotāji projektu gaitā var veikt arī šo māju labiekārtošanu: apkures, fasāžu, durvju, kāpņu un citu mezglu remontu un nomaiņu.

   

  Programmas apguves dati (31.03.2022.)

  Programmā iedzīvotājiem un to pilnvarotām personām nodrošinām:

 • Bezmaksas konsultācijas 

 • ES dāvinājumu 50% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām

 • Nepieciešamības gadījumā garantiju līdz 80% no aizdevuma kredītiestādē

 • Nepieciešamības gadījumā aizdevumu projekta realizācijai

 • Pirms tiek piesaistīts ES dāvinājums un nodrošināts finansējums projekta realizācijai, kā arī uzsākta renovācija, svarīgi, ka visus materiālos lēmumus pieņem iedzīvotāju kopsapulcēs vai aptaujās, kurās piedalās vairākums dzīvokļu īpašnieku dzīvokļos sadalītā mājā vai 100% īpašnieku no dzīvokļu īpašumos nesadalītā mājā. Gadījumā, ja nezini, vai māja ir pieteikta renovācijai ar #ESfondi atbalstu, kontaktējies ar savu mājas vecāko vai apsaimniekotāju.

   

   

  N.B. Granta projekts jārealizē atbilstoši pakalpojuma līgumam ar saimnieka rūpību. Atkāpes no līguma var ietekmēt granta finansējuma samazinājumu.

   

  Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013. Programmu regulējošie 15.0 3.2016. MK noteikumi Nr.160 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”.