backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Projekta sagatavošana un iesniegšana

Lai sagatavotu un iesniegtu energoefektivitātes projektu, jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi, jāsagatavo projekta tehniskā dokumentācija, jāveic piegādātāju atlase, jāpiesaista finansējums, jāsaņem ALTUM lēmums par atbalsta apmēru.

Kā sagatavot un iesniegt energoefektivitātes projektu – skatiet infografikā: