backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Dzīvokļu īpašnieku lēmumi

Līdz projekta uzsākšanai dzīvokļu īpašniekiem ir jāiesniedz ALTUM šādi dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi:

1. lēmums – piesakoties dalībai programmā:

  • par mājas energoefektivitātes projekta īstenošanas nepieciešamību un dalību energoefektivitātes programmā
  • par pilnvarotās personas izvēli un tai piešķirto pilnvarojumu īstenot energoefektivitātes projektu: sagatavot projekta tehnisko dokumentāciju, saņemt ALTUM atzinumu par tehnisko projektu, pieteikties programmai, veikt piegādātāju atlasi projekta īstenošanai, pieteikties aizdevumam
  • citi lēmumi saskaņā ar ALTUM izstrādāto Kopsapulces protokola paraugu vai Aptaujas protokola un Aptaujas balsošanas protokola paraugu

2. lēmums – pēc finansētāja paziņojuma par aizdevuma piešķiršanu:

  • par piegādātāju atlases rezultātā noteiktajām energoefektivitātes projekta  izmaksām
  • par programmas ietvaros ALTUM piešķirtā atbalsta (aizdevums, garantija, grants) saņemšanu un nosacījumiem
  • par turpmāko dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksu un aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumu
  • par pilnvarotajai personai piešķiramo pilnvarojumu  parakstīt  aizdevuma un granta  līgumus, piegādātāju līgumus, organizēt būvniecības procesus un norēķinus u.c.
  • citi lēmumi saskaņā ar ALTUM izstrādāto Kopsapulces protokola paraugu vai Aptaujas balsošanas protokola paraugu

Lēmumus jāpieņem kopsapulces vai aptaujas rezultātā, dzīvokļu īpašniekiem, kas pārstāv vismaz 2/3 balsu no dzīvojamajā mājā esošiem dzīvokļu īpašumiem, nobalsojot “Par” dzīvokļu īpašumos sadalītā mājā vai 100% dzīvokļu īpašumos nesadalītā mājā.

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu paraugi