backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Energoefektivitātes kalkulators

Ar energoefektivitātes kalkulatoru:

  • aprēķiniet un sadaliet projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
  • plānojiet projekta finansējuma avotus un apjomu (grants, aizdevums)
  • plānojiet attiecināmo izmaksu segšanai nepieciešamā aizdevuma, % maksājumu apjomu un termiņu
  • pārliecinieties par  plānotā energoefektivitātes projekta ekonomisko pamatotību 30 gadu periodā