FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Par piegādātāju atlasi

Pirms granta pieteikuma iesniegšanas nepieciešams veikt būvnieka, būvuzrauga, autoruzrauga un citu piegādātāju atlasi.

  • par atlases rezultātā noteiktajām projekta izmaksām dzīvokļu īpašnieki balso ar kopības lēmumu
  • līgumus ar  atlases rezultātā noteiktajiem piegādātājiem pilnvarotā persona slēdz dzīvokļu īpašnieku vārdā
 • Veicot piegādātāju atlasi jāievēro:

  noteikumi par interešu konflikta novēršanu:

  • pilnvarotā persona, tās dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai prokūrists vai komercpilnvarnieks nav piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs
  • pilnvarotā persona nav piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks