backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Būvkomersantu kvalifikācijas sistēma

Kavlifikācijas sistēmas  mērķis ir atlasīt un uzturēt kvalificētu būvkomersantu sarakstu, kas nodrošinātu iespēju saņemt nepieciešamos būvdarbus 

ALTUM uzaicina būvkomersantus iesniegt pieteikumus to iekļaušanai kvalifikācijas sistēmā “DME būvdarbi”, kas nodrošinātu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām un energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem, kuri nav pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē, iespēju operatīvi, labā kvalitātē un ar atbilstošām garantijām saņemt nepieciešamos būvdarbus.